Susan Cain: Quiet. The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking

Ekstroverttejä luonteenpiirteitä pidetään usein toivottavina ja tavoiteltavina. Tämä pätee etenkin amerikkalaisessa kulttuurissa, joka korostaa sosiaalista näkyvyyttä, eteenpäin pyrkimistä ja avoimuutta. Introvertteja pidetään usein varatutuneina, vetäytyvinä ja passiivisina. Toisaalta suomalaisille jako ei ehkä ole näin jyrkkä, sillä täkäläisessä kulttuurissa hiljaisuus ja vaatimattomuus eivät ole pelkästään negatiivisia luonteenpiirteitä.

Kulttuurillisista eroista huolimatta on Susan Cainin kirjan anti helposti sovellettavissa myös suomalaiseen yhteiskuntaan. Kirjailijan tavoitteenaan on kyseenalaistaa monia ekstrovertteihin ja introvertteihin liittyviä ennakkoluuloja ja asenteita. Hänen mukaansa ekstroverttiyden paremmuuden korostaminen, kuten muukin persoonaan perustuva syrjintä tekee lopulta hallaa koko yhteisön menestykselle ja hyvinvoinnille.

Kirjassa tarkastellaan, kuinka ekstroverttiä käytöstä suositaan niin politiikassa, koulutuksessa kuin kulttuurielämässäkin. Sen katsotaan olevan toivottavaa myös työelämässä ja muissa sosiaalisissa suhteissa.

Susan Cain antaa ekstroverteille työkaluja introverttien ajatusmaailman ja tarpeiden ymmärtämiseen. Hän neuvoo introverteille keinoja, joiden avulla selvitä ekstroverttien ympäristössä. Tavoitteena on luoda molemminpuolinen ymmärrys helpottamaan kommunikaatiota ja yhteistyötä. Jokainen voi säilyttää persoonallisuutensa ominaiset piirteet mutta hyväksyy samalla ihmisten luontevimmat toimintatavat.

Kirja suomeksi Hiljaiset: introverttien manifesti, suom. Leena Peuronpuro.
Ruotsiksi Tyst: de introvertas betydelse i ett samhälle där alla hörs och syns, övers. Bitte Wallin.

[London: Viking, 2012]

Tämän linkin takaa löytyy Susan Cainin aiheesta pitämä TED Talk.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *